Affaldshåndtering

Affaldshåndtering og genanvendelse af affald

Bistand til afsætning af affaldsprodukter

Der ydes bistand med afsætning af affaldsprodukter til bundsikring ved større bygge- og anlægsprojekter. Det gælder for affaldsprodukter der ikke falder ind under restprodukter (slagger og aske) men som eksempelvis kan være nedknust ren sanitet. Desuden ydes der bistand med affaldsindberetning og lignende i forbindelse med modtagelse, nyttiggørelse eller afsætning af affald. Under nyttiggørelse af affald kan der søges tilladelse til støjvolde, hvor der anvendes en kerne af lettere forurenet jord som afdækkes med ren jord.

*Billedet er gengivet efter tilladelse fra Afatek A/S 

Kontakt