Andre miljøsager

Miljøsager

Vi yder bistand på en lang række punkter

Der er løst flere specielle miljøsager som f.eks. undersøgelse af reglerne for eksport af slagteriaffald til tyske biogasanlæg, bygningsundersøgelse af forurenede bygningsdale som f.eks. blyholdig maling, asbest, PCB eller andre forurenende stoffer. Hvis der er opgaver som ligger udenfor mine kompetenceområder så kan jeg henvise til nogle samarbejdspartnere – bl.a. indenfor støjmålinger og støjberegninger.

Kontakt