Lokalplaner

Erfaringer med miljøsager

Lokalplaner for udvidelse af erhvervsområder

Der kan udarbejdes lokalplaner for udvidelse af erhvervsområder hvori miljøhensyn spiller en afgørende rolle. Herved kan der i udarbejdelsen af lokalplanen trækkes på min indsigt og erfaringer med miljøsager.

Kontakt