Miljøansøgning

affald og forurenet jord

Miljøansøgninger inden for et bredt felt

Der tilbydes at lave miljøansøgninger inden for et bredt felt af miljøansøgninger – spændende fra miljøansøgninger til maskinfabrikker, modtagepladser for affald og forurenet jord til udvidelser eller oprensninger af søer. I tilfælde af miljøtilsyn der medfører urimelige indskærpelser eller politianmeldelser så kan jeg bistå virksomheden med at få sagerne lukket ned da der kan ske juridiske fejl ved miljøtilsynet, der gør at en politianmeldelse ikke kan føre til noget, som er til ugunst for virksomheden.

Kontakt