Overskudsjord

Skal du af med overskudsjord?​

Hjælp med afsætning af jord

Det har vist sig at volde vanskeligheder for entreprenører at få afsat ren overskudsjord. Det har jeg erfaringer med at få afsat til vandlidende landbrugsarealer eller kuperede marker hvor det kan være vanskeligt at anvende store moderne landbrugsmaskiner. Disse sager har vist sig at være overraskende tunge set i forhold til andre miljøsager.

Kontakt