Råstofsager

Råstofsager

Bistand med råstofansøgninger m.m.

Råstofsager – Der ydes bistand med råstofansøgninger, miljøbistand i forbindelse med igangværende råstofindvinding samt til efterbehandling af råstofgraven efter afslutning af indvindingen.

Kontakt