Sønderjysk Miljørådgivning

v./ Knud Damgaard Christensen

Miljøbistand og rådgivning

Der tilbydes miljøbistand indenfor:

  • Jordhåndtering
  • Afsøgning af mulige genanvendelsesprojekter
  • Miljøansøgninger for virksomheder
  • Rådgivning ved ansøgninger om markvandingstilladelser
  • Udformning af klagesager
  • Udarbejdelse af lokalplaner
  • mv.

Behov, ejerskab og ekspertise

Baggrund i offentlig miljøforvaltning

De bærende principper for Sønderjysk Miljøbistand er, at indsatsen skal være styret af lokale behov og at der skal være lokalt ejerskab til det enkelte projekt.

Professionel hjælp

Miljøfagligt, planfagligt og juridisk korrekt

Retschef ved Folketingets Ombudsmand, Jens Møller har i 2000 udtalt følgende Der er et klart behov for på et tidligt tidspunkt at sætte ind med professionel hjælp. Hvis f.eks. en kommune ved, at den står over for en kyndig modstander, så tager den sig sammen til at behandle sagen ordentligt. tager sig sammen.

Professor i miljøret, Peter Pagh, har i 2000 udtalt følgende Sager om jordforurening, affald, spildevand og fredninger vedrører ufatteligt mange folk. Desværre afgøres den slags sager efter en slags godtkøbsbetragtninger. Det er et alvorligt problem, at forvaltningen ikke har kendskab til den lov, den skal forvalte.

Det er derfor afgørende for en miljø- eller plansag at den bliver påbegyndt både miljøfagligt eller planfagligt korrekt samt juridisk korrekt, så den ikke senere kører af sporet jf. ovenstående vurderinger af sagsbehandlingen i de offentlige forvaltninger.