Hjem

Sønderjysk Miljørådgivning drives af geolog Knud Damgaard Christensen som med baggrund i ansættelser i offentlig miljøforvaltning (det tidligere Sønderjyllands Amt), rådgivningsbranchen (COWI) og et miljøfirma (bl.a. med levering af restprodukter) yder miljøbistand til virksomheder, der ikke har opgaver nok til en fastansat miljømedarbejder

Der kan tilbydes miljøbistand indenfor:


1.Hvis du som landmand eller bygherre bliver tilbudt restprodukter (affaldsforbrændingsslagge, kulslagge eller lignende) vederlagsfrit, så bør du ikke sige ja tak uden en forhandling om kompensation for at modtage materialet. Der kan være betydelige beløb, som man som bygherre kan modtage, hvis man er opmærksom på dette forhold. Jeg kan bistå med at få en aftale om honorering på plads.


Leverandørerne har ofte svært ved at afsætte de forurenede byggematerialer, så der kan være mange penge, der kan følge med at få materialet leveret. Prisen kan bl. a. afhænge af kørselsafstand fra lager til byggeplads og, leverandørens besvær med at komme af med materialerne.


2.Jordhåndtering og herunder undersøgelser af muligt forurenede grunde.


3.Afsøgning af mulige genanvendelsesprojekter for lettere forurenet jord samt udarbejdelse af de nødvendige ansøgninger for genanvendelse af jorden.


4.Miljøansøgninger for virksomheder, der skal have en miljøgodkendelse til deres aktiviteter.  Det vil i ansøgningsprocessen ofte være hensigtsmæssigt, hvis jeg sidder hos virksomheden og laver en del af arbejdet, så jeg får virksomhedens behov helt klart fastlagt fra starten.


5.Med min baggrund som geolog med speciale og erfaring indenfor hydrogeologi tilbydes der også rådgivning og bistand ved ansøgninger om markvandingstilladelser og lignende.


6.Hvis der er sager der er gået i hårdknude ved en myndighed, så skal jeg gerne se på dem. Jeg har erfaring med og interesse og viden om forvaltningsret – det er ikke altid at myndighederne har ret i deres miljøafgørelser. Så hvis du har en sag, der er gået i hårdknude, så lad mig se på den og vurdere, om der er mulighed for at få en afgørelse, der er tilfredsstillende for dig.


7. Udformning af klagesager til Nævnenes Hus.

8. Udarbejdelse af lokalplaner

9. Råstofsager